تبلیغات
✿ ♪ ♫ باور ♫ ♪ ✿ - بدترین درد!

شارژ ایرانسل

فال حافظ

 

چهارشنبه 26 تیر 1392
ن : افتخاری نظرات

بدترین درد!

مــا فــکـــر مــیـکـنـیـم بـدتـــریــن درد از

دســـت دادن کــســیــه کـه دوســتــش داریـم !

امــا حـقـیـقــت ایـن کـــه :

از دســت دادن خـــودمــون و از یــاد بــردن ایـنـکـه کــی هستیـم

و چــقــدر ارزش داریــم

گــاهی وقــتــها خـیلـــی دردنـــاک تـــره !


+خودمو از دست دادم!