تبلیغات
✿ ♪ ♫ باور ♫ ♪ ✿ - ورود ممنوع

شارژ ایرانسل

فال حافظ

 

یکشنبه 23 تیر 1392
ن : افتخاری نظرات

ورود ممنوع

آنقـــــدر دلـــم را شکسته انـــد

کـــه تمام راه هــای منتهی بـــه دل خــراب شـده است

چندیست تــابـــلو زده ام

کارگران مشغول کارنـــد آهسته بــرانید