تبلیغات
✿ ♪ ♫ باور ♫ ♪ ✿ - دختر

شارژ ایرانسل

فال حافظ

 

جمعه 14 تیر 1392
ن : افتخاری نظرات

دخترعکس های جدید و احساسی عاشقانه سال 91

سخت است درک کردن دخــــتری که

 غــم هایــش را خودش میــداند و دلش ...

که همه تنــــها لبــــخـــندهایش را میبینند ؛

که حســرت میـــــخورند

بـــخاطر شاد بودنـــش ...بخاطر خنده هایـــــش ...

و هیـــچکس

جز همان دختـــــر  نمیــداند چقدر تنهاســـت ...که چقدر میــــترسد ...

از باخـــــتن ...

از اعتــــمادِ بی حاصلش ...

از یـــــخ زدن احساس و قلبــــش ...

از زندگـــــی ...