تبلیغات
✿ ♪ ♫ باور ♫ ♪ ✿ - رموز موفقیت چیزی به نام شکست وجود ندارد.هر رویدادی نتیجه یک سری از فعالیتها است.عوامل زیادی در تعیین نتایج دخالت دارند.این نتایج با احساس درونی ما ترکیب می شود!اگر ناخوشایند باشد،ما آن را"شکست"واگر خوشایند باشد"موفقیت"می نامیم!!پس بهتر است که تلاش و تجربیا

شارژ ایرانسل

فال حافظ